ARTYKUŁY

03-12-2016

REGULAMIN KONKURSU „Mikołajkowy zawrót głowy”

 

 

REGULAMIN KONKURSU „MIKOŁAJKOWY ZAWRÓT GŁOWY”

  1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Sport bez Barier z siedzibą przy ul. Promowej 10 w Krakowie.
  2. Konkurs odbywa się w dniach od 2.12 do 6.12.
  3. Sposób przyznawania upominków określany jest przez organizatora i zamieszczany na oficjalnym fanpage zawodów XTERRA Poland do dnia zakończenia konkursu.
  4. Udział w konkursie jest dobrowolny i nie wiąże się z poniesieniem przez uczestników żadnych dodatkowych kosztów.
  5. Fundatorem nagród jest Stowarzyszenie Sport bez Barier oraz partnerzy Stowarzyszenia.
  6. Poprzez udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922), przetwarzanych w związku z organizacją XTERRA Poland 2017, jest Stowarzyszenie Sport Bez Barier, ul. Promowa 10, 30-398 Kraków.
  7. Nagrody zostaną rozesłane zwycięzcom poszczególnego konkursu po zakończeniu całości cyklu tj. po 6.12 drogą pocztową.

Udanej zabawy! 🙂

hgc-2