ZAWODNICY

Załącznik nr 1 do Regulaminu XTERRA Poland 2018
Zgoda Zawodnika na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 2 do Regulaminu XTERRA Poland 2018
Zgoda Zawodnika na odebranie pakietu przez osobę trzecią

Załącznik nr 3 do Regulaminu XTERRA Poland 2018
Zgoda Rodzica/Opiekuna na udział osoby niepełnoletniej w XTERRA Poland 2018