Poniżej zamieszczony jest wstępny harmonogram Zawodów, który może ulec zmianie.
O zmianach harmonogramu Organizator będzie informował na stronie internetowej
(www.xterrapoland.pl) i w aktualnościach na fanpage Zawodów.

Piątek 10.08.2018 r.:

16:00-19:00 –  otwarcie Biura Zawodów (odbiór pakietów startowych)

16:00-18:00 – objazd trasy kolarskiej (start godz. 16:00)

 

Sobota 11.08.2018 r.:

08:30-19:00 – otwarcie Biura Zawodów (odbiór pakietów startowych)

18:00 – odprawa techniczna, pasta party

 

Dystans krótki:

7:00-8:00 – otwarcie Biura Zawodów dla dystansu krótkiego (odbiór pakietów startowych tylko dla dystansu krótkiego)

7:00-8:15 – wprowadzanie rowerów do strefy zmian dla dystansu krótkiego

8:15 – odprawa dla zawodników dystansu krótkiego

8:30 – start dystansu krótkiego

11:30 – zamknięcie trasy dla dystansu krótkiego

11:00-12:00 – odbiór rowerów ze strefy zmian

15:00 – dekoracja zawodników dystansu krótkiego

 

Dystans długi:

8:30-11:30 – otwarcie Biura Zawodów dla dystansu długiego (odbiór pakietów startowych)

12:00-13:15 – wprowadzanie rowerów do strefy zmian

13:15 – odprawa dla zawodników

13:30 – start dystansu długiego

18:30 – zamknięcie trasy dla dystansu długiego

18:40 – dekoracja zawodników dystansu długiego”