XTERRA Poland
Na XTERRA zawodnicy pokonują 1,5 km pływania w przepięknym Zalewie Zakrzówek, 36 km roweru MTB po krętych trasach Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, i 10 km trailowego biegu po terenie Zakrzówka. Zawody są kwalifikacjami Mistrzostw Świata XTERRA, a jednocześnie kolejny rok z rzędu mają rangę Mistrzostw Polski w Crosstriathlonie. Zapraszamy do Krakowa na sportowe wyzwanie! 🙂

Data zawodów

12.08.2018

Lokalizacja Biura Zawodów

START, META  oraz Biuro Zawodów i Expo będą zlokalizowane w Krakowie przy ul. Wyłom i przy Skałkach Twardowskiego. Dokładna lokalizacja (ze wskazaniem na mapie) STARTU, METY, Biura Zawodów i Expo, a także przebieg trasy pływackiej, rowerowej i biegowej zostaną przedstawione na stronie internetowej i fanpage Zawodów w późniejszym terminie.

Harmonogram:

Poniżej zamieszczony jest wstępny harmonogram Zawodów. Może ulec zmianie. O zmianach harmonogramu Organizator będzie informował na stronie internetowej (www.xterrapoland.pl) i w aktualnościach na fanpage Zawodów.

Piątek 10.08.2018 r.:

16:00-19:00 –  otwarcie Biura Zawodów (odbiór pakietów startowych)

16:00-18:00 – objazd trasy kolarskiej (start godz. 16:00)

Sobota 11.08.2018 r.:

08:30-19:00 – otwarcie Biura Zawodów (odbiór pakietów startowych)

18:00 – odprawa techniczna, pasta party

Niedziela 12.08.2018 r.:

8:30-11:30 – otwarcie Biura Zawodów (odbiór pakietów startowych)

12:00-13:15 – wprowadzanie rowerów do strefy zmian

13:15 – odprawa dla zawodników

13:30 – start XTERRA

18:30 – zamknięcie trasy dla XTERRA

18:40 – dekoracja zawodników XTERRA

Opłaty startowe

Wysokość opłaty dla XTERRA:

298 PLN – do 31.01.2018

326 PLN – 1.02.2018 do 30.06.2018

438 PLN – od 1.07.2018 do 3.08.2018

Dla zawodników PRO opłata z 50% rabatem.

W przypadku dokonania przez danego zawodnika również rejestracji na zawody, które odbywać się będą w ramach XTERRA Poland 2018 w dniu 11.08.2018 r. (sobota), zawodnikowi temu przysługuje rabat na opłatę startową na zawody, które będą się odbywać w sobotę, w wysokości 30% tej opłaty (wysokość opłat na zawody w sobotę określona jest w regulaminie dla tych zawodów).

Zawodnicy PRO

Na dystansie długim w rywalizacji indywidualnej zawodnik może zarejestrować się i być sklasyfikowany jako zawodnik PRO. W tym celu, przed dokonaniem rejestracji, konieczne jest zgłoszenie takiego zamiaru do Organizatora, na adres e-mail: info@xterrapoland.pl

Organizator dokonuje weryfikacji, czy zawodnik ten znajduje się na liście zawodników PRO, przesłanych Organizatorowi przez XTERRA. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji zawodnik otrzymuje drogą mailową kod umożliwiający dokonanie rejestracji w formularzu zgłoszeniowym jako zawodnik PRO. Kod ten uprawnia jednocześnie zawodnika PRO do dokonania opłaty wpisowej z 50 % rabatem.

Rezygnacja z zawodów

Wysokość zwrotu opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia rezygnacji:

do 4 miesięcy przed Zawodami (tj. do 12 maja 2018 r. włącznie) zwracane jest 50% opłaty startowej;

do 1 miesiąca przed Zawodami (tj. do 12 lipca 2018 r. włącznie) zwracane jest 25% opłaty startowej;

na mniej niż miesiąc przed Zawodami (tj. po 12 lipca 2018 r.) opłata startowa nie jest zwracana.

W ramach procesu rejestracji może istnieć opcja wpłaty składki z tytułu ubezpieczenia od rezygnacji z uczestnictwa w Zawodach. Ubezpieczenie to chroni, w określonych przypadkach, przed utratą kosztów związanych z opłatą startową.

Do pobrania

Załącznik nr 1 do Regulaminu XTERRA Poland 2018 – Zgoda Zawodnika na przetwarzanie danych osobowych.

Załącznik nr 2 do Regulaminu XTERRA Poland 2018 – Zgoda Zawodnika na odebranie pakietu przez osobę trzecią.

Załącznik nr 3 do Regulaminu XTERRA Poland 2018 – Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej.