WOLONTARIAT

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w celu rejestracji jako wolontariusza na XTERRA Poland 2017.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922), przetwarzanych w związku
z organizacją XTERRA Poland 2017, jest Stowarzyszenie Sport Bez Barier,
ul. Promowa 10, 30-398 Kraków. Podanie wymaganych podczas rejestracji
danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zgłoszenia wolontariatu.
Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich
przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać
dane osobowe w związku z organizacją XTERRA Poland 2017 także
we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym
do prawidłowej organizacji Zawodów XTERRA Poland 2017.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym
z Administratorem danych osobowych przy realizacji XTERRA Poland 2017
i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).