Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji jako wolontariusza na XTERRA Poland 2017. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922), przetwarzanych w związku z organizacją XTERRA Poland 2017, jest Stowarzyszenie Sport Bez Barier, ul. Promowa 10, 30-398 Kraków. Podanie wymaganych podczas rejestracji danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zgłoszenia wolontariatu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją XTERRA Poland 2017 także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Zawodów XTERRA Poland 2017. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem danych osobowych przy realizacji XTERRA Poland 2017 i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).