XTERRA Poland – XTERRA Sprint
XTERRA Sprint to połowa dystansu XTERRA – wszystkie konkurencje odbywają się dokładnie po tych samych trasach, co dystans długi, ale zawodnicy przy każdej z nich pokonują tylko jedną pętlę. Czyli – pływamy 750 m w najpiękniejszym z możliwych zbiorniku – Zalewie Zakrzówek, następnie jedziemy 18 km rowerem po ścieżkach Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, a na końcu biegniemy 5 km po terenie Zakrzówka, finiszując na czerwonym dywanie. Zapraszamy! Jeśli myślisz o starcie, ale nie jesteś pewny/a – zajrzyj do zakładki Przygotuj się 🙂

Data zawodów

12.08.2018

Lokalizacja Biura Zawodów

START, META  oraz Biuro Zawodów i Expo będą zlokalizowane w Krakowie przy ul. Wyłom i przy Skałkach Twardowskiego. Dokładna lokalizacja (ze wskazaniem na mapie) STARTU, METY, Biura Zawodów i Expo, a także przebieg trasy pływackiej, rowerowej i biegowej zostaną przedstawione na stronie internetowej i fanpage Zawodów w późniejszym terminie.

Harmonogram:

Poniżej zamieszczony jest wstępny harmonogram Zawodów. Może ulec zmianie. O zmianach harmonogramu Organizator będzie informował na stronie internetowej (www.xterrapoland.pl) i w aktualnościach na fanpage Zawodów.

Piątek 10.08.2018 r.:

16:00-19:00 –  otwarcie Biura Zawodów (odbiór pakietów startowych)

16:00-18:00 – objazd trasy kolarskiej (start godz. 16:00)

Sobota 11.08.2018 r.:

08:30-19:00 – otwarcie Biura Zawodów (odbiór pakietów startowych)

18:00 – odprawa techniczna, pasta party

Niedziela 12.08.2018 r.:

7:00-8:00 – otwarcie Biura Zawodów dla XTERRA Sprint (odbiór pakietów startowych tylko dla XTERRA Sprint)

7:00-8:15 – wprowadzanie rowerów do strefy zmian dla XTERRA Sprint

8:15 – odprawa dla zawodników XTERRA Sprint

8:30 – start XTERRA Sprint

11:30 – zamknięcie trasy dla XTERRA Sprint

11:00-12:00 – odbiór rowerów ze strefy zmian

15:00 – dekoracja zawodników XTERRA Sprint

Opłaty startowe

Wysokość opłaty dla XTERRA Sprint:

175 PLN – do 31.01.2018

196 PLN – od 1.02.2018 do 30.06.2018

250 PLN – od 1.07.2018 do 3.08.2018

W przypadku dokonania przez danego zawodnika również rejestracji na zawody, które odbywać się będą w ramach XTERRA Poland 2018 w dniu 11.08.2018 r. (sobota), zawodnikowi temu przysługuje rabat na opłatę startową na zawody, które będą się odbywać w sobotę, w wysokości 30% tej opłaty (wysokość opłat na zawody w sobotę określona jest w regulaminie dla tych zawodów).

Rezygnacja z zawodów

Wysokość zwrotu opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia rezygnacji:

do 4 miesięcy przed Zawodami (tj. do 12 maja 2018 r. włącznie) zwracane jest 50% opłaty startowej;

do 1 miesiąca przed Zawodami (tj. do 12 lipca 2018 r. włącznie) zwracane jest 25% opłaty startowej;

na mniej niż miesiąc przed Zawodami (tj. po 12 lipca 2018 r.) opłata startowa nie jest zwracana.

W ramach procesu rejestracji może istnieć opcja wpłaty składki z tytułu ubezpieczenia od rezygnacji z uczestnictwa w Zawodach. Ubezpieczenie to chroni, w określonych przypadkach, przed utratą kosztów związanych z opłatą startową.

Do pobrania

Załącznik nr 1 do Regulaminu XTERRA Poland 2018 – Zgoda Zawodnika na przetwarzanie danych osobowych.

Załącznik nr 2 do Regulaminu XTERRA Poland 2018 – Zgoda Zawodnika na odebranie pakietu przez osobę trzecią.

Załącznik nr 3 do Regulaminu XTERRA Poland 2018 – Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej.