ZAWODNICY

RACEBOOK

RACEBOOK – WAŻNE INFORMACJE W PIGUŁCE

RACEBOOK – ALL YOU NEED TO KNOW

 

DOKUMENTY – XTERRA Poland 2017

 

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępniania wizerunku;

 

Wzór zgody na odbiór pakietu przez osobę trzecią

Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w XTERRA Poland 2017

 

 

DOKUMENTY – XTERRA Run

 

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępniania wizerunku;

 

Wzór zgody na odbiór pakietu przez osobę trzecią

Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w XTERRA Poland RUN 2017

 

 

DOKUMENTY – XTERRA Swim

 

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępniania wizerunku

 

Wzór zgody na odbiór pakietu przez osobę trzecią

Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w XTERRA Poland SWIM 2017

 

 

DOKUMENTY – XTERRA Kids

 

Wzór zgody na udział w Zawodach osoby niepełnoletniej

 

 

Aktualny GPX z trasą ROWEROWĄ XTERRA:

Trasa ROWER GPX

oraz link do trasy rowerowej na portalu GPSIES:

Trasa na GPSIES