ZAWODNICY

  1. Wysokość opłaty dla dystansu długiego (opłata w przypadku każdego dystansu uzależniona jest od daty rejestracji)

261 PLN – do 30.04.2017

326 PLN – 1.05.2017 do 30.06.2017

415 PLN – od 1.07.2017 do dnia startu.

 

Ad. Zawodnicy PRO – opłata startowa

Dla zawodników PRO opłata z 50% rabatem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu (pkt. 18).

Na dystansie długim w rywalizacji indywidualnej zawodnik może zarejestrować się i być sklasyfikowany jako zawodnik PRO. W tym celu, przed dokonaniem rejestracji, konieczne jest zgłoszenie takiego zamiaru do Organizatora, na adres e-mail: info@xterrapoland.pl. Organizator dokonuje weryfikacji, czy zawodnik ten znajduje się na liście zawodników PRO, przesłanych Organizatorowi przez XTERRA. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji zawodnik otrzymuje drogą mailową kod umożliwiający dokonanie rejestracji w formularzu zgłoszeniowym jako zawodnik PRO. Kod ten uprawnia jednocześnie zawodnika PRO do dokonania opłaty wpisowej z 50 % rabatem.

INNE:

W przypadku dokonania przez danego zawodnika również rejestracji na zawody, które odbywać się będą w ramach XTERRA Poland 2017 w dniu 12.08.2017 r. (sobota), zawodnikowi temu przysługuje rabat na opłatę wpisową na zawody, które będą się odbywać w sobotę, w wysokości 30% tej opłaty (wysokość opłat na zawody w sobotę określona jest w regulaminie dla tych zawodów).

  1. Sztafety (tylko dla dystansu długiego):

261 PLN – do 30.04.2017

415 PLN – od 1.05.2017 do 30.06.2017

479 PLN – od 1.07.2017 do dnia startu.

 

     3.Wysokość opłaty dla dystansu krótkiego:

152 PLN – do 30.04.2017

196 PLN – od 1.05.2017 do dnia 30.06.2017

240 PLN – od 1.07.2017 do dnia startu.

 

   4. Wysokość opłaty XTERRA Kids: 20 zł

 

   5. Wysokość opłaty XTERRA Run: 

50 PLN – do 30.04.2017

70 PLN – od 1.05.2017 do dnia 30.06.2017

85 PLN –  od 1.07.2017 do dnia startu.

 

   6. Wysokość opłaty XTERRA Swim:

60 PLN – do 30.04.2017

80 PLN – od 1.05.2017 do dnia 30.06.2017

90 PLN  –  od 1.07.2017 do dnia startu.