ZAWODNICY

 

Rezygnację z udziału w zawodach należy składać pisemnie na adres e-mail: info@xterrapoland.pl

 

Dotyczy startów: XTERRA Poland – dystans długi i krótki, XTERRA Swim, XTERRA Run

 

Wysokość zwrotu opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia rezygnacji:

do 4 miesięcy przed Zawodami (tj. do 13 maja 2017 r. włącznie) zwracane jest 50% opłaty startowej;

do 1 miesiąca przed Zawodami (tj. do 13 lipca 2017 r. włącznie) zwracane jest 25% opłaty startowej;

na mniej niż miesiąc przed Zawodami (tj. po 13 lipca 2017 r.) opłata startowa nie jest zwracana.